Obchodní podmínky Tisk

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu markovonaradi.eu se řídí platnou legislativou, dále se řídí níže uvedeným nákupním řádem a v neposlední řadě se řídí dobrými mravy. **

Prodávající si vyhrazuje možnost změny ceny, v případě že je uvedena chybně.

 

STRÁNKY JSOU NYNÍ VE VÝSTAVBĚ CENY JSOU PLATNÉ AŽ PO POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY PRODÁVAJÍCÍM.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/pro­dávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky, nebo poskytuje služby.

Kupující (zákazník):

  • Spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
  • Podnikatel – nevztahují se na něj spotřebitelské právní předpisy, nakupuje v režimu obchodního práva.

Vznik kupní smlouvy – Závazným potvrzením objednávky prodávajícím vznikla kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Kupující a prodávající jsou od tohoto momentu vázáni vzájemnými právy a povinnostmi.

Ceny a zboží

Provozovatel internetového obchodu markovonaradi.eu (dále jen „provozovatel“) je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu markovonaradi.eu (dále jen „e-shop“) jsou uváděny včetně DPH.

Objednání zboží

Kupující je momentem vzniku kupní smlouvy vázán tímto nákupním řádem a příslušným reklamačním řádem. Kupující má možnost se s tímto nákupním řádem a reklamačním řádem seznámit před vlastním uskutečněním objednávky, na tuto skutečnost je zřetelně upozorněn před jejím odesláním. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, zákazník má možnost vytisknout si objednávku. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Způsob platby

Zákazník má na výběr z následujících typů plateb:

  • Dobírka – platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
  • Převod – zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu markovonaradi.eu ( č.u. 1130783001/5500), variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Po připsání částky na účet bude zboží neprodleně odesláno zákazníkovi na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
  • Hotovost – platba při osobním převzetí zboží v provozovně e-shopu

 

Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2–7 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.

Způsob doručení

Zákazník má možnost zvolit si doručení prostřednictvím kurýrní služby PPL nebo osobní odběr v provozovně e-shopu (Ostrava–Mariánské Hory, Daliborova 13-). V případě kurýrní služby bude zboží doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží (o odeslání zboží je zákazník informován formou emailu, kde bude uveden kontakt na přepravce – PPL a číslo balíku, které bylo zásilce přiděleno). Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby. Cena přepravného se bude účtována dle váhy objednananého zboží. Cena doběrečného bude účtována dle výše dobírky.

Ceník přepravného :                                        Ceník doběrečného :   

Balík do 1 kg  - 95 kč                                       Dobírka do 1 000 kč  - 35 kč

Balík do 3 kg  - 105 kč                                     Dobírka do 5 000 kč  - 42 kč

Balík do 5 kg  - 115 kč                                     Dobírka do 20 000 kč - 52 kč

Balík do 7 kg  - 126 kč                                     Dobírka do 50 000 kč - 82 kč

Balík do 10 kg - 145 kč                                    Dobírka do 100 000 kč - 155 kč

Balík do 12 kg - 155 kč                                    Dobírka do 200 000 kč - 275 kč

Balík do 15 kg - 165 kč

Balík do 20 kg - 175 kč

Balík do 25 kg - 185 kč

Balík do 30 kg - 215 kč

Balík do 35 kg - 275 kč

Balík do 40 kg - 365 kč

Balík do 50 kg - 475 kč

Ceny přepravného a doběrečného jsou uvedeny bez DPH.

Poplatek PPL za platbu kartou  činí 1,4% z celkové hodnoty dobírky. Tento poplatek nenahrazuje platbu doběrečného, které bude účtováno dle aktuálního ceníku. 

Palivový příplatek pro měsíc leden 2015 je 5%.

Sazby palivového příplatku
Cena 1 l nafty dle ČSÚ do (Kč)Palivový příplatek
30,- (0 - 30,-) 0%
31,- 1%
32,- 2%
33,- 3%
34,- 4%
35,- 5%
36,- 6%
37,- 7%
38,- 8%
39,- 9%
40,- 10%

Za každou další 1 Kč bude účtováno 1 % dodatečného příplatku.

Mýtné

Pro produkty: Firemní balík, Dopolední balík, Balík DTD, Soukromý balík, Dokumenty zpět

  • od 1. 1. 2015 je ke všem zásilkám účtován příplatek 0,49 Kč za 1 kg váhy přepravované zásilky
  • příplatek bude účtován za součet váhy všech zásilek
  • příplatek se týká plošně všech přepravovaných zásilek nezávisle na typu produktu a je účtován automaticky k přepravnému

 

 

Převzetí zboží

Zákazník (podnikatel) nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu markovonaradi.eu.

Zákazník (spotřebitel) by ve vlastním zájmu měl překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. Podpisem přepravního dokladu zákazník (spotřebitel) potvrzuje vnější bezvadnost zásilky. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník (podnikatel) povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu markovonaradi.eu. V opačném případě se pozdější reklamace bude posuzovat na základě spotřebitelem podepsaného přepravního dokladu.

 

**Pokud máte v jakémkoliv aspektu našeho provozního řádu nejasnosti, pochybnosti, či Vám některá jeho část nevyhovuje,kon­taktujte nás, vždy se snažíme vyjít zákazníkovi maximálně vstříc v zájmu jeho spokojenosti.